Uncategorized

Feb 16 2021

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

На 15.02.2021 г. “ФЕЙШЪН ТРЕЙД ВИП” ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 11 271.48 лв. по проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични...

0 Comments
Share Post
Sep 03 2020

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

„ФЕЙШЪН ТРЕЙД ВИП” EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6194-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите...

0 Comments
Share Post
May 14 2020

Индивидуално обслужване от Carducci

Уважаеми клиенти, поради удължаваето на епидемичната обстановка в България, моловете са затворени. Магазините на Carducci работят със специален режим. Прдлагаме Ви, индивидуално обслужване с предварително записан час. Имаме дежурен персонал във всеки наш обект, който ще ви посрещне и обслужи при спазени хигиенни мерки. Разчитайте на специални ценови...

0 Comments
Share Post