Количка 0 x

Коментарите са изключени за ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

На 15.02.2021 г. “ФЕЙШЪН ТРЕЙД ВИП” ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 11 271.48 лв. по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Помощта се предоставя по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” чрез Национална агенция за приходите (НАП).

Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

На 27.07.2021 г. “ФЕЙШЪН ТРЕЙД ВИП” ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 992.95 лв. по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“.

Помощта се предоставя по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” чрез Национална агенция за приходите (НАП).

Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 09.11.2021 г. „ФЕЙШЪН ТРЕЙД ВИП” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4372-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.


Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Споделете:

Comments(0)