„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Feb 16 2021

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

На 15.02.2021 г. “ФЕЙШЪН ТРЕЙД ВИП” ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова
помощ в размер на 11 271.48 лв. по проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП,
засегнати от временните противоепидемични мерки” по процедура за предоставяне на
БФП BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от
временните противоепидемични мерки“.
Помощта се предоставя по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”
чрез Национална агенция за приходите (НАП).
Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните му цели са осигуряване на
оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни
предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на
икономическите последствия.

0 Comments
Share Post
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.